Liên hệ

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV Việt Nam
Phòng 604, nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
(+844)35746825
vhattc@hmu.edu.vn
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.