Thứ hai, 07/03/2016 | 13:54

Methamphetamine- GS.BS Peter Banys

Methamphetamine- GS.BS Peter Banys

GS. Peter Banys là giáo sư lâm sàng, khoa Tâm thần học và Khoa học Sức khỏe Toàn cầu, trường đại học San Francisco. Ở Việt Nam hiện ông là cố vấn kỹ thuật Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI360).