24/01/2014
Nghiên cứu này là một trong 3 nghiên cứu thí điểm nằm trong khuôn khổ dự án Hợp tác giữa Đại học Columbia và Đại học Y Hà Nội về nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội về HIV/AIDS và các vấn đ... Xem thêm
01/01/2014
  Trường Đại học Y Hà Nội hiện đang phối hợp với trường Đại học California, Los Angeles (Hoa Kỳ) thực hiện việc chuẩn bị triển khai nghiên cứu thí điểm “Sàng lọc, can thiệp ngắn, và chuyển g... Xem thêm
22/11/2013
  Trung tâm nghiên cứu và đào tạo HIV/AIDS (CREATA), Trường Đại Học Y Hà Nội hiện đang tiến hành triển khai dự án “Nghiên cứu hệ thống chính sách phòng chống ma tú...... Xem thêm
04/11/2013
Để xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS năm 2013, tháng 10/2012 Cục phòng chống HIV/AIDS đã gửi công văn đề nghị các Ban điều hành khu vực, các tiểu ban chuyên môn, các Viện, B... Xem thêm
29/10/2013
Nằm trong mạng lưới nghiên cứu về nghiện chích ma túy tại Việt Nam... Xem thêm
29/10/2013
Nghiên cứu nằm trong các hoạt động của Hợp đồng hợp tác giữa trường Đại học Y Hà Nội và CDC, Hoa Kỳ (Cooperative Agreement) ... Xem thêm
11/07/2013
Nghiên cứu thử nghiệm mô hình can thiệp về sức khỏe tình dục cho nam thanh niên bán dâm đồng giới nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về nguy cơ lây nhiễm HIV và kỹ năng giảm các h&agra...... Xem thêm