Thứ ba, 07/08/2018 | 13:08

Hướng dẫn điều trị rối loạn sử dụng chất - TIP 63.

Hướng dẫn điều trị rối loạn sử dụng chất - TIP 63.

Mục tiêu của điều trị rối loạn sử dụng chất dạng thuốc phiện (OUD) là giảm các rối loạn ảnh hưởng tới quá trình phục hồi lâu dài. Phục hồi là một quá trình thay đổi qua đó cá nhân cải thiện sức khỏe, cuộc sống, tự định hướng cho cuộc sống, và phấn đấu để đạt được năng lực bản thân một cách trọn vẹn hơn. TIP 63 đề cập tới đánh giá việc sử dụng ba loại thuốc điều trị đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm ( FDA) cấp phép để điều trị OUD — methadone, naltrexone, và buprenorphine — và các chiến lược, dịch vụ cần thiết để hỗ trợ phục hồi cho những người chịu ảnh hưởng bởi OUD.

Giới thiệu

Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về quá liều gây ra tử vong do các chất dạng thuốc phiện, bao gồm heroin, fentanyl bất hợp pháp và thuốc dạng thuốc phiện có kê đơn. Những ca tử vong này là một phần trong tổng số người Mỹ bị tổn hại do lạm dụng và nghiện các chất dạng thuốc phiện. Nhiều người Mỹ hiện đang hàng ngày đối mặt với nguy cơ sức khỏe từ một căn bệnh mãn tính gọi là "nghiện ma túy" hoặc OUD (xem Bảng chú giải thuật ngữ trong Phần 5 của TIP này về định nghĩa). Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ điều trị và nhà hoạch định chính sách có trách nhiệm mở rộng quyền tiếp cận chăm sóc hiệu quả dựa trên bằng chứng cho những người chịu ảnh hưởng bởi OUD.

Một hội đồng các chuyên gia đã phát triển nội dung của TIP dựa trên việc xem xét tài liệu và kinh nghiệm sâu rộng của họ trong lĩnh vực điều trị nghiện. Các chuyên gia khác cũng đóng góp thời gian và cam kết của họ cho dự án này.

TIP được chia thành nhiều phần để người đọc có thể dễ dàng tìm thấy nội dung mà họ cần. Phần 1 là phần giới thiệu chung về việc cung cấp thuốc cho OUD và các vấn đề liên quan đến việc điều trị. Một số độc giả có thể thích trực tiếp đọc những phần phù hợp nhất với lĩnh vực họ quan tâm, nhưng mọi người được khuyến khích đọc Phần 1 để củng cố sự hiểu biết chung về tổng quan và vấn đề chính được trình bày chi tiết trong TIP này. Sau đây là tóm tắt các điểm chính tổng quát của TIP và tóm tắt ngắn gọn về từng phần TIP.

Xin trân trọng giới thiệu TIP 63 tới quý độc giả.

Đường link download tài liệu.