Thứ hai, 10/11/2014 | 14:26

Tọa đàm về Can thiệp Sinh học đối phó với HIV ở nhóm MSM

Tọa đàm về Can thiệp Sinh học đối phó với HIV ở nhóm MSM

Năm 2014, tại hội nghị Phòng chống AIDS Thế giới lần thứ XX tại Melbourne, Tổ chức Y tế Thế giới công bố ấn phẩm khuyến cáo các can thiệp thiết yếu cho cộng đồng có nguy cơ HIV cao. Đối với nhóm MSM ở các nước có tỷ lệ nhiễm HIV cao, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo việc triển khai các can thiệp y sinh học như PrEP (Dự phòng trước phơi nhiễm) và PEP (Dự phòng sau phơi nhiễm). Vào ngày 21/10/2014, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS phối hợp với Doanh nghiệp xã hội An toàn sống – Life saving, và trường Đại học Columbia, Hòa Kỳ tổ chức tọa đàm về: “Can thiệp sinh học đối phó với HIV/AIDS ở nhóm MSM” tại Câu lạc bộ Closet, số 1, Cửa Đông, Hà Nội. Tọa đàm này nhằm mục đích tìm hiểu những thuận lợi và thách thứ trong việc triển khai các can thiệp này ở bối cảnh Việt Nam. Tham dự tọa đàm là những chuyên gia nghiên cứu về khía cạnh văn hóa và xã hội của phòng chống HIV/AIDS của Đại học Columbia, đại diện các tổ chức phi chính phủ, các nhóm tự lực và các cán bộ y tế và các cá nhân quan tâm tới nhóm LGBT nói chung và MSM nói riêng.

Nguồn: An Thanh Ly

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi toạ đàm này