Thứ ba, 16/02/2016 | 14:13

Sự khác biệt của sử dụng chất giữa nam giới và phụ nữ

Sự khác biệt của sử dụng chất giữa nam giới và phụ nữ

Mô hình 1 là những khác biệt trong rối loạn sử dụng cần sa ở nam giới và nữ giới

Mô hình 2 là thống kê con số nam giới và nữ giới lạm dụng thuốc giảm đau được kê đơn được ghi nhận trong khoảng thời gian một năm trước bản báo cáo.

 

Điều trị rối loạn sử dụng nhằm mục đích cải thiện giấc ngủ

Nữ giới là nhóm quan tâm hơn tới các điều trị rối loạn sử dụng thuốc ngủ. 55% các ca điều trị rối loạn sử dụng thuốc ngủ trong năm trước đó là cho đối tượng nữ giới. 45% các ca điều trị rối loạn sử dụng thuốc ngủ là các đối tượng thuộc nhóm nam giới.

 

Từ bỏ Nicotine
Các biện pháp thay thế nicotine, như dùng kẹo cao su hay miếng dán cai thuốc lá thường ít hiệu quả hơn trong nhóm nữ giới so sánh với nhóm nam giới. Tỷ lệ từ bỏ được nicotine trong thời gian 6 tháng nhờ sử dụng miếng dán cai thuốc là 14,7% ở nữ giới và 20,1% ở nam giới.

 

Tài liệu tham khảo

1.     Hernandez-Avila CA, Rounsaville BJ, Kranzler HR. Opioid-, cannabis- and alcohol-dependent women show more rapid progression to substance abuse treatment. Drug Alcohol Depend. 2004;74(3):265-272.

2.     Thomas H. A community survey of adverse effects of cannabis use. Drug Alcohol Depend. 1996;42(3):201-207.

3.     Center for Behavioral Health Statistics and Quality (CBHSQ). Table 1.58A. Results from the 2014 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration; 2015.   

4.     Center for Behavioral Health Statistics and Quality, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Substance Abuse Treatment Admissions by Primary Substance of Abuse, According to Sex, Age Group, Race, and Ethnicity, Year = 2012, United States. wwwdasis.samhsa.gov/webt/quicklink/US12.htm.  Accessed January 6, 2016.

5.     Perkins KA, Scott J. Sex differences in long-term smoking cessation rates due to nicotine patchNicotine Tob Res. 2008;10(7):1245-1250.

 

Nguồn: https://www.drugabuse.gov/ (Viện Nghiên cứu Quốc gia về Lạm dụng Nghiện chất –NIDA- Hoa Kỳ)