Thứ hai, 07/03/2016 | 14:24

ƯỚC TÍNH TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM CHO ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM

ƯỚC TÍNH TRÁCH NHIỆM CHI TRẢ QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ VIỆT NAM CHO ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM

Chi trả các dịch vụ HIV/AIDS qua Quỹ BHYT thuộc BHXH Việt Nam được xác định là một chiến lược quan trọng, dài hạn và mang tính bền vững của hệ thống y tế. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, nhóm tác giả đã xây dựng mô hình ước tính dự báo chi trả của quỹ BHYT từ 2015 đến 2020.

Nhóm tác giả đã xây dựng mô hình tổng hợp số liệu hiện có dựa trên Excel về số lượng bệnh nhân cần điều trị, tỉ lệ tiếp cận điều trị, gói quyền lợi BHYT, đơn giá cụ thể của từng dịch vụ và tỉ lệ đồng chi trả   đối với các dịch vụ điều trị HIV/AIDS. Nguồn số liệu nghiên cứu bao gồm: số liệu từ các mô hình ước tính và dự báo về HIV hiện có, các mức chi trả hiện tại của BHYT, các chi phí dịch vụ quan sát và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Tổng mức chi trả của BHYT cho điều trị HIV/AIDS năm 2015 dự tính vào khoảng 232 tỉ đồng và sẽ tăng lên  khoảng 1.035 tỉ Đồng năm 2020. Trong đó, điều trị ngoại trú chiếm 31%, thuốc ARV bậc 1 chiếm 51%, ARV bậc 2 chiếms 15%, và điều trị nội trú chiếm 4%. Năm 2020, mức chi trả của BHYT chiếm khoảng 63% tổng các chi phí cho điều trị HIV/AIDS, tăng gần gấp đôi so với co số 32% của năm 2015. Các phân tích độ nhạy cho thấy kết quả nghiên cứu thay đổi chủ yếu do các giả định khác nhau về gia tăng tỉ lệ bao phủ BHYT. Nếu tỉ lệ bao phủ BHYT đạt mức 95% vào năm 2020 thì tổng chi trả của quỹ BHYT lúc đó sẽ  tăng thêm 193 tỉ đồng so với mức dự báo ban đầu.

Để có thể xây dựng hoàn chỉnh các giả định đã nêu trong mô hình cũng như dự tính chính xác hơn về các nguồn lực cần thiết cho điều trị HIV/AIDS, cần theo dõi chặt chẽ các biến số có ảnh hưởng nhất tới các kết quả của mô hình. Tổng chi phí và số lượng người tham gia điều trị HIV/AIDS có BHYT cần phải được theo dõi chặt chẽ và thường xuyên. Giảm chi phí mua thuốc ARV cũng cần được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Để xem nội dung gốc, xin mời nhấn vào ĐÂY