Thứ hai, 07/03/2016 | 14:54

Một nghiên cứu phương pháp hỗn hợp về sự chấp thuận sử dụng y tế điện tử trong phòng chống HIV và chăm sóc sức khỏe tình dục ở nhóm nam giới có quan hệ tình dục với nam giới tại Trung Quốc

Một nghiên cứu phương pháp hỗn hợp về sự chấp thuận sử dụng y tế điện tử trong phòng chống HIV và chăm sóc sức khỏe tình dục ở nhóm nam giới có quan hệ tình dục với nam giới tại Trung Quốc

Kathryn E Muessig, AB, PhD,corresponding author1 Cedric H Bien, BS,2 Chongyi Wei, MA, DrPH,3 Elaine J Lo, MPH,1 Min Yang,4 Joseph D Tucker, MA, MD,PhD,5 Ligang Yang, MD,6 Gang Meng, BS,7 and Lisa B Hightow-Weidman, MPH, MD5

TÓM TẮT

Bối cảnh

Sự lây truyền Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) có tác động lớn tới nhóm nam giới có quan hệ tình dục với nam giới (MSM). Hơn một nửa số MSM dương tính với HIV ở Trung Quốc có thể không biết rằng mình đang có HIV. Can thiệp qua điện thoại di động và trang web (Y tế điện tử) là những nguồn lực chưa được sử dụng đúng mức mặc dù đây là những nguồn lực hứa hẹn trong việc hỗ trợ hoạt động giáo dục, xét nghiệm và kết nối chăm sóc HIV.

Mục tiêu

Nghiên cứu phương pháp hỗn hợp này được thực hiện trong nhóm MSM ở Trung Quốc nhằm đánh giá việc sử các phương tiện công nghệ và sự chấp thuận sử dụng y tế điện tử trong chăm sóc sức khỏe tình dục.

Phương pháp

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu và khảo sát online. Những phân tích định tính cho thấy sự phát triển của loại khảo sát internet, cụ thể nghiên cứu này tiến hành khảo sát thông qua hai trang web phổ biến dành cho MSM. Phân tích đơn biến và đa biến giúp đánh giá các đặc trưng của nhóm MSM có sự quan tâm đến y tế điện tử trong chăm sóc sức khỏe tình dục.

Kết quả

Chọn mẫu định tính bao gồm các MSM dựa trên một loạt tiêu chí về tuổi tác, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục và trải nghiệm xét nghiệm HIV. Phát hiện từ phân tích định tính cho thấy tầm quan trọng của Internet giống như là nguồn thông tin quan trọng bậc nhất về sức khỏe tình dục, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STIs); việc sử dụng Internet cho phép tạo ra cơ hội xét nghiệm HIV bằng cách hỗ trợ kết nối giữa cộng đồng nam giới đồng tính với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; các phát hiện từ phân tích định tính còn làm đảo ngược những quan điểm lo lắng về tính bảo mật của các công cụ y tế điện tử trong chăm sóc sức khỏe tình dục. Riêng chọn mẫu trên Internet (với n = 1342) cho thấy tỷ lệ tuổi trung bình là 30,6 tuổi, 82,81% (1098/1342) độc thân, và 53,42% (711/1331) đã hoàn thành bậc học chuyên nghiệp. Trong đó, có 38,66% (382/988) có quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su và 60.53% (805/1330) cho biết đã từng làm xét nghiệm HIV trong vòng 3 tháng qua. Hầu hết đều có máy tính (94,14%m 1220/1296) và điện thoại di động (92,32%, 1239/1342) – Hai phương tiện được rất nhiều người sử dụng để tìm kiếm thông tin về HIV/STD và thông tin về địa điểm xét nghiệm. Từ phân tích đa biến cho thấy, lợi ích của sử dụng máy tính hay điện thoại di động để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tình dục của đối tượng nghiên cứu có liên quan đến việc họ có phải là sinh viên không, trước đó họ đã từng sử dụng máy tính hay điện thoại di động để tìm kiếm thông tin về sức khỏe nói chung hay chưa, hoặc trước đó họ đã từng sử dụng máy tính hay điện thoại di động để tìm kiếm thông tin về HIV/STD hay chưa, các mối quan ngại về tính bảo mật.

Kết luận

Nhóm MSM được chọn mẫu tham gia nghiên cứu này sử dụng phương tiện công nghệ ở mức độ cao và quan tâm đến y tế điện tử mặc dù vẫn có những lo ngại về tính bảo mật. Các can thiệp y tế điện tử trong tương lai nên cẩn trọng và sáng tạo để có thể giải quyết những mối lo ngại này như là một ưu tiên để can thiệp được áp dụng thành công.

Để xem nội dung gốc, xin mời nhấn vào ĐÂY