Thứ năm, 10/03/2016 | 14:22

Sử dụng cần sa và nguy cơ rối loạn tâm thần: Bằng chứng từ một nghiên cứu dài kỳ ở Hoa Kỳ

Sử dụng cần sa và nguy cơ rối loạn tâm thần: Bằng chứng từ một nghiên cứu dài kỳ ở Hoa Kỳ

GS. BS. Carlos Blanco; GS Deborah S. Hasin; GS. Melanie M. Wall; BS. Ludwing Flórez-Salamanca; ThS. BS.  Nicolas Hoertel; GS. Shuai Wang; GS. Bradley T. Kerridge; ThS. BS Mark Olfson.

Tạp chí JAMA Psychiatry. Đăng tải trên trang tin điện tử ngày 17 tháng 2 năm 2016.

 

Tầm quan trọng:   Trước tình trạng tỷ lệ sử dụng cần sa ngày càng tăng cao trong cộng đồng và thực tế việc sử dụng cần sa như một phương thức giải trí và vì mục đích y khoa đã được hợp pháp hoá ở nhiều bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ, nhiều mối lo ngại về mặt chính sách và lâm sàng liên quan đến các tác động của việc sử dụng cần sa đối với sức khoẻ tâm thần lại được đặt ra.

Mục tiêu:  Khảo sát những mối liên hệ tiềm tàng giữa việc sử dụng cần sa và các nguy cơ về sức khoẻ tâm thần cũng như nguy cơ rối loạn sử dụng chất gây nghiện trong quần thể người trưởng thành nói chung.

Thiết kế nghiên cứu, Địa điểm và đối tượng tham gia nghiên cứu: Quần thể mẫu tham gia nghiên cứu là các đại diện từ 18 tuổi trở lên trên khắp quốc gia, những người tham gia nghiên cứu sẽ được phỏng vấn 3 lần khác nhau sử dụng Bảng hỏi Dịch tễ học Quốc gia về Rượu và các hội chứng đi kèm ( đợt 1, 2001-2002; đợt 2, 2004-2005). Đánh giá sơ bộ có 34 653 người tham gia vào các đợt phỏng vấn này. Thời gian phân tích số liệu là từ 15 tháng 3 đến 30 tháng 11 năm 2015.

Đầu ra và lượng giá chính:  Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy đa biến và ghép cấp xác xuất để đánh giá mức độ phụ thuộc giữa việc sử dụng cần sa của những đối tượng phỏng vấn đợt 1 và các trường hợp, tỷ lệ rối loạn tâm thần ở phỏng vấn đợt 2. Rối loạn tâm thần được đánh giá bởi phỏng vấn cấu trúc sử dụng DSM-IV. Trong cả hai lần phân tích, một nhóm đối tượng thuộc đợt 1với những đặc tính giống nhau về địa xã hội, lịch sử sử dụng chất gây nghiện của gia đình, mất mát người thân ở tuổi niên thiếu, môi trường gia đình tiêu cực, tự ti, thiếu hoà nhập cộng đồng, giáo dục, những khủng hoảng gần đây, những rối loạn tâm thần trong quá khứ và hiện tại cũng như lịch sử hôn nhân của đối tượng.   

Kết quả:  Trong phân tích hồi quy đa biến áp dụng với 34 653 ngươi được hỏi (14 564 nam giới [ chiếm 47.9%]; biến[SD] tuổi, 45.1 [17.3] tuổi), việc sử dụng cần sa ở đợt 1 (2001-2002), được ghi nhận ở 1279 đối tượng, có liên hệ mật thiết với rối loạn sử dụng chất gây nghiện được ghi nhận ở đợt 2 (2004-2005) (lạm dụng bất cứ một loại chất gây nghiện nào: [OR], 6.2; 95% CI, 4.1-9.4; bất cứ lạm dụng rượu nào: OR, 2.7; 95% CI, 1.9-3.8; bất cứ lạm dụng cần sa nào: OR, 9.5; 95% CI, 6.4-14.1; lạm dụng bất cứ một chất nào: OR, 2.6; 95% CI, 1.6-4.4; và lệ thuộc nicotine: OR, 1.7; 95% CI, 1.2-2.4), nhưng không có rối loạn cảm xúc (OR, 1.1; 95% CI, 0.8-1.4) hay rối loạn lo âu (OR, 0.9; 95% CI, 0.7-1.1). Những đặc điểm tương tự trong kết quả cũng được ghi nhận trong phân tích hồi quy đa biến và phương pháps ghép cấu xác xuất về tỷ lệ rối loạn tâm thần ở nhóm 2.

Kết luận: Trong quần thể dân số nói chung, việc sử dụng cần sa làm tăng nguy cơ rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Các bác sỹ và các nhà lập sách cần quan tâm hơn nữa đến việc sử dụng cần sa và các mối liên hệ của nó.

Để xem nội dung gốc, xin nhấn vào ĐÂY

 

 

 

(Nguồn: http://archpsyc.jamanetwork.com/)