Thứ tư, 10/05/2017 | 12:09

Chuyến làm việc thực tế của nhóm giảng viên nguồn dự án "Mô hình điều trị methadone tại cộng đồng - MARS"

Chuyến làm việc thực tế của nhóm giảng viên nguồn dự án

Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2017, Cơ quan Quản lý Lạm dụng chất gây nghiện và Sức khoẻ tâm thần của Hoa Kỳ (SẠMHSA) phối hợp Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng (VUSTA Hải Phòng) để tổ chức chuyến đi thực tế cho các giảng viên nguồn trong chương trình Điều trị phục hồi cho bệnh nhân Methadone (gọi tắt là MARS). Nội dung chính của 3 ngày tập huấn bao gồm quan sát buổi sinh hoạt nhóm thực tế của 2 cơ sở điều trị methadone Kiến An và Lê Chân và trao đổi những thuận lợi và khó khăn thực tế khi mô hình MARS được triển khai trên cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi thực tế:

Đoàn giảng viên làm việc tại văn phòng VUSTA Hải Phòng

Sinh hoạt nhóm tại cơ sở điều trị methadone Kiến An

Sinh hoạt nhóm của cơ sở Lê Chân

Sau chuyến đi thực tế, các giảng viên nguồn sẽ có 2 đợt tập huấn, dự kiến được diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 năm 2017.