Thứ hai, 15/05/2017 | 14:52

Tập huấn "Quy trình tham gia của người nhà trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc suboxone"

Tập huấn

Ngày 14 tháng 7 năm 2017, trường đại học Y Hà Nội đã tổ chức buổi tập huấn “Quy trình sự tham gia của người nhà trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc suboxone”. Buổi tập huấn có sự tham gia của các cán bộ y tế hiện đang làm việc tại các 4 cơ sở: Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa và Nam Từ Liêm.

Mục đích của buổi tập huấn là tăng cường sự hỗ trợ của gia đình đối với tuân thủ điều trị từ đó nâng cao hiệu quả điều trị buprenorphine của bệnh nhân tham gia nghiên cứu BRAVO thông qua:

-       Tăng cường sự gắn kết giữa bệnh nhân và gia đình

-       Tăng cường sự gắn kết giữa gia đình bệnh nhân và cơ sở điều trị

-       Nâng cao hiểu biết của gia đình về bệnh nghiện và nguyên tắc điều trị bệnh

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Trong những tháng tiếp theo, trường đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai những buổi tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả trong điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc suboxone.