Thứ hai, 15/05/2017 | 16:33

Chuyến làm việc của đoàn đại biểu cộng hòa Ấn Độ với đại học Y Hà Nội

Chuyến làm việc của đoàn đại biểu cộng hòa Ấn Độ với đại học Y Hà Nội

Ngày 8 tháng 5 năm 2017,  Đoàn đại biểu nước cộng hòa Ấn Độ sẽ kết hợp với Cục quả lý lạm dụng chất gây nghiện và sức khỏe tâm thần (SAMHSA) và Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về HIV/AIDS (PEPFAR) sẽ có chuyến làm việc tại Đại học Y Hà Nội. Mục đích của chuyến thăm nhằm tìm hiểu các dịch vụ điều trị nghiện chất tại Việt Nam cũng như học hỏi kinh nghiệm điều trị nghiện chích ma túy để áp dụng đối với những tỉnh miền núi của Ấn Độ, những nơi khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ điều trị.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc: