Thứ năm, 15/06/2017 | 18:19

Tọa đàm đối tác – Về các hoạt động điều trị nghiện trong COP 17

Tọa đàm đối tác – Về các hoạt động điều trị nghiện trong COP 17

Trong hai ngày 23 và 24/5/2017, đại diện Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện chất và HIV- Trường Đại học Y Hà Nội, đã tham dự Chương trình Tọa đàm đối tác về các hoạt động điều trị nghiện trong COP 17. Buổi tọa đàm do Cục Quản lý lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khoẻ tâm thần.

 (SAMHSA) tổ chức. Tại buổi tọa đàm, các thành viên tham dự đã cùng nhau trao đổi các chiến lược triển khai hoạt động, các thử thách và đề xuất giải pháp trong công tác điều trị nghiện. Buổi tọa đàm đã tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan, các trường đại học và các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện chất tại Việt Nam.