Thứ hai, 31/07/2017 | 17:45

Tin dẫn: Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội

Tin dẫn: Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện 
công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Với những ý nghĩa trên, Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Sổ tay hỏi đáp về bảo hiểm y tế xã hội tới quý bạn đọc:
Download sổ tay

(Nguồn dẫn: Cục Phòng, Chống HIV/AIDS)