Thứ tư, 06/12/2017 | 16:19

Lễ khởi động Dự án Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và phòng chống HIV tại Đại học Lao động và Xã Hội

Lễ khởi động Dự án Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và phòng chống HIV tại Đại học Lao động và Xã Hội

Lạm dụng ma túy và vấn đề lây nhiễm HIV đang là mối quan tâm, lo ngại của nhiều quốc gia trên Thế giới. Đã có rất nhiều biện pháp được thực hiện nhằm can thiệp và phòng ngừa những hậu quả do lạm dụng ma túy và HIV gây ra tuy nhiên đây vẫn đang là vấn đề nóng với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng  đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, hiện nay, cả nước có 210.751 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trong đó, khoảng 50% người nghiện vẫn sử dụng heroin; 85-90% số người nghiện chỉ sử dụng các loại ma túy tổng hợp nhóm ATS, đặc biệt là Methamphetamine, hàng năm có 1.600 người tử vong do SDMT; 50% có vấn đề về Sức Khỏe tâm thần; 38% có tiền án tiền sự; 37% người nhiễm HIV có tiêm chích ma túy. (Nguồn: Bộ LĐ TB-XH, 2017).

Ở Việt Nam, với sự diễn biến phức tạp của vấn đề sử dụng ma túy, Chính phủ đã và các cơ quan tổ chức đã có nhiều hành động và mang lại chuyển biến tích cực thông qua sự phát triển đa dạng của các mô hình điều trị nghiện dựa trên các bằng chứng và thực hành hiệu quả trên thế giới. Hơn nữa một trong những thay đổi tích cực đó còn được thể hiện rõ nét trong những văn bản pháp luật của Chính phủ, cụ thể là trong Đề án đổi mới công tác cai nghiện (QĐ 2596/QĐ-TTg năm 2013). Quan điểm của đề án đã nhấn mạnh chuyển từ việc coi Nghiện ma túy là Tệ nạn xã hội sang nhìn nhận Nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ. Ngoài ra đề án cũng đưa ra những quan điểm hướng đến việc Tăng dần điều trị nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, giảm dần điều trị nghiện bắt buộc tại các Trung tâm với lộ trình phù hợp. Đây có thể coi là những quan điểm mang tính đột phá thay đổi cả hệ thống điều trị nghiện theo hướng nhân văn và phù hợp với xu thế Thế giới.

Tuy vậy, trên thực tế vẫn còn một số lượng lớn những người có nhu cầu điều trị vẫn chưa được tiếp cận các dịch vụ y tế và dịch vụ hỗ trợ xã hội khác mà một trong những lí do đến từ sự thiếu hụt trong cơ sở vật chất, nguồn lực, năng lực chuyên môn của cán bộ từ các cơ sở cai nghiện, các cơ sở cung cấp dịch vụ, đặc biệt là các kiến thức về tư vấn và hỗ trợ xã hội với người nghiện ma túy. Điều này đặc biệt quan trọng khi xu hướng sử dụng ma túy hiện nay đã chuyển sang ma túy tổng hợp và các mô hình điều trị nghiện kết hợp giữa y tế và hỗ trợ xã hội, tư vấn điều trị nghiện đang ngày càng chứng minh được tính hiệu quả.

Trước thực tế này, được sự quan tâm của Cục PCTNXH – Bộ LĐ TB – XH, Tổ chức SAMHSA Việt Nam, Đại học UCLA Mỹ… Dự án chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất phòng chống HIV đã được thành lập tại Trường Lao động Xã hội với mục tiêu nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ xã hội trong việc điều trị nghiện chất, phòng ngừa HIV thông qua tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị nghiện ở Việt Nam trong 5 năm (2017-2022).

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu của Dự án nhằm nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ xã hội trong việc điều trị nghiện chất, phòng ngừa HIV thông qua tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị nghiện ở Việt Nam.

Mục tiêu ngắn hạn:

-       Nghiên cứu và vận dụng các công nghệ được chuyển giao về tư vấn hỗ trợ xã hội vào chương trình đào tạo.

-       Đào tạo chuyển giao công nghề về tư vấn và hỗ trợ xã hội.

-       Thực nghiệm các hoạt động tư vấn xã hội tại một số cơ sở thực hành.

-       Vận động chính sách.

-       Truyền thông mô hình hoạt động của dự án.

 

Kết quả chủ yếu của Dự án

-       Xây dựng khung chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý và cán bộ làm việc trực tiếp với người sử dụng ma tuý;

-       Xây dựng chương trình lồng ghép đào tạo điều trị nghiện và biên soạn tài liệu đưa vào giảng dạy cho sinh viên;

-       Khoảng 15 giảng viên công tác xã hội của một số trường đại học ở Việt Nam được đào tạo để trở thành giảng viên chủ chốt trong lĩnh vực điều trị nghiện;

-       Khoảng 245 cán bộ tại các cơ sở điều trị nghiện được tập huấn;

-       01 nghiên cứu trong lĩnh vực điều trị nghiện được thực hiện;

-       Khoảng 30 sinh viên được đào tạo thử nghiện về điều trị nghiện;

-       Tổ chức 01 hội thảo quốc gia về điều trị nghiện chất;

-       Thiết lập và duy trì hoạt động website của dự án và kết nối với Mạng lưới các trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất

 

Các vấn đề sẽ giải quyết trong khuôn khổ dự án

-       Dự án được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa Trường Đại học Lao động - Xã hội - Đại học California, Los Angles, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị và cai nghiện ma túy.

-       Khảo sát về nhu cầu và năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác điều trị và cai nghiện ma túy cho thấy cần phải trang bị các kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ này từ việc xác định, định lượng, chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị, can thiệp, phòng ngừa tái nghiện, xây dựng kế hoạch sau điều trị tới việc chuyển gửi điều trị.

-       Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác điều trị về kiến thức, kỹ năng trong đào tạo và tư vấn về cai nghiện ma túy thông qua các khoá tập huấn, các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, thông tin cập nhật về các bài trình bày, các công trình nghiên cứu về các phương pháp cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện được chia sẻ qua Mạng lưới ATTC toàn cầu.

-       Dự án góp phần xây dựng và duy trì mạng lưới các trường đại học đào tạo về nghiện, sức khoẻ hành vi và công tác xã hội với người sử dụng ma túy. Thông qua mạng lưới này các kinh nghiệm hay, các mô hình tốt sẽ được ứng dụng và nhân rộng trong cả nước.

-       Dự án góp phần nâng cao chất lượng của các tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhóm sử dụng chất gây nghiện và các hành vi liên quan.

 

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án

-       Các đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án sẽ là: các giảng viên của một số trường đại học đào tạo công tác xã hội; các cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, cơ sở đào tạo và thực hành về cai nghiện ma túy, các trung tâm tham vấn điều trị nghiện tại các tỉnh thành trong cả nước và các cơ quan quản lý. Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, các cán bộ, giảng viên của các trường đại học và các cơ sở chăm sóc tại cộng đồng sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến thức phù hợp để giảng dạy và trợ giúp tốt hơn cho các đối tượng sử dụng chất gây nghiện.

-       Đối tượng hưởng lợi trực tiếp khác là: (1) sinh viên ngành Công tác xã hội. Nhờ tham gia chương trình học, các em sẽ được tiếp cận chất lượng đào tạo tốt, bao gồm phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp với việc thực hành và kinh nghiệm quốc tế nên sau khi tốt nghiệp sẽ có khả năng tìm được ngay việc làm, tạo ra thu nhập cho bản thân và gia đình; (2) các nhóm sử dụng chất gây nghiện và gia đình, cộng đồng là những người được tiếp cận các dịch vụ tham vấn và trợ giúp chuyên nghiệp hơn.