Thứ ba, 29/05/2018 | 17:25

Hội thảo đối tác nòng cốt của SAMHSA về kế hoạch triển khai COP 17 và COP 18

Hội thảo đối tác nòng cốt của SAMHSA về kế hoạch triển khai COP 17 và COP 18

Ngày 22/5 đến 23/5/2018, đại diện Trung tâm Chuyển giao Công nghệ điều trị Nghiện chất và HIV, miền Bắc (NVH-ATTC) - Đại học Y Hà Nội, PGS.TS. Lê Minh Giang, Phó Giám đốc VHATTC, Thạc sỹ Trần Thị Linh Giang, điều phối viên VHATTC, và Thạc sỹ Nguyễn Kim Ngân, trợ lý đào tạo, đã tham gia "Hội thảo đối tác nòng cốt của SAMHSA Việt Nam về kế hoạch triển khai COP 17 và COP 18" do SAMHSA tổ chức tại Văn phòng VHATTC, Đại học Lao động và Xã hội Nội vụ (ULSA), Hà Nội.

Hội thảo có sự góp mặt của các đại diện đến từ Mỹ, trong đó có đại diện PEPFAR tại Việt Nam, giám đốc ATTC quốc tế của SAMHSA, Giám đốc SAMHSA Việt Nam, các bên liên quan từ ba đơn vị VHATTC gồm Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP HCM và Đại học Lao động và Xã hội, tổ chức phi chính phủ SCDI. Mục đích của hội thảo này là chia sẻ và nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động thuộc COP 17 và COP 18 được SAMHSA phê duyệt. Điều này sẽ giúp đảm bảo sự thống nhất về định hướng, mục tiêu, kế hoạch hoạt động và báo cáo dữ liệu theo yêu cầu của PEPFAR giữa các đối tác thực hiện của SAMHSA và các bên liên quan chính. Đại diện các đơn vị VHATTC đã có bài trình bày về kế hoạch triển khai hoạt động thuộc COP 17 và COP 18 tại hội thảo, đồng thời, thảo luận về các chỉ số giám sát và đánh giá cho quá trình báo cáo.

Sau Hội thảo, ngày 25/5 năm 2018, nhóm thành viên chủ chốt của NVH-ATTC - Đại học Y Hà Nội đã có buổi gặp gỡ kỹ thuật với chuyên gia tư vấn về đánh giá giám sát, Bà Jordana từ SAMHSA. Dựa trên các hoạt động cần thiết của chương trình, nhóm đã tập trung phát triển một kế hoạch thu thập các thông tin chiến lược về người dùng chất kích thích dạng amphetamine, bao gồm trung tâm dữ liệu ATS.

Đại diện đối tác nòng cốt của SAMHSA tham gia thảo luận về kế hoạch triển khai COP 17 và COP 18 tại buổi họp.

Đại diện đến từ Mỹ, trong đó có đại diện PEPFAR tại Việt Nam, giám đốc ATTC quốc tế của SAMHSA tham gia buổi họp trực tuyến.