Thứ ba, 07/08/2018 | 17:50

Tham dự khóa Tập huấn - Hướng dẫn dành cho cán bộ giảng dạy về Chương trình phổ quát về điều trị rối loạn sử dụng chất

Tham dự khóa Tập huấn - Hướng dẫn dành cho cán bộ giảng dạy về Chương trình phổ quát về điều trị rối loạn sử dụng chất

Từ ngày 16/7 đến ngày 24/7/2018, đại diện Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV, trường Đại học Y Hà Nội đã tham dự khoá đào tạo diễn ra trong 8 ngày do Trung tâm Quốc tế về chứng nhận và đào tạo dành cho chuyên gia nghiện chất (ICCE), thuộc Tổ chức Colombo Plan phối hợp với trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Học viên tham dự là các giảng viên, nghiên cứu viên của trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và đại học Y Hà Nội cùng các y bác sĩ và những nhà chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn, tâm lý học, tâm thần học và điều trị rối loạn sử dụng chất. Khoá tập huấn là một trong những hoạt động nhằm giúp các trường đại học nắm bắt được những kiến thức và cách thực hành khoa học về điều trị  phổ quát rối loạn sử dụng chất, dựa trên bằng chứng của thế giới, để có thể lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học Việt Nam, và áp dụng trong quá trình làm việc tại các cơ sở chăm sóc y tế, dựa trên giáo trình giảng dạy điều trị phổ cập UTC dành cho các chuyên viên cai nghiện của tổ chức Colombo Plan.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn