Thứ ba, 07/08/2018 | 17:55

Họp nhóm chuyên gia về xây dựng Hướng dẫn Quốc gia về Chương trình can thiệp giảm sử dụng ma túy tổng hợp

Họp nhóm chuyên gia về xây dựng Hướng dẫn Quốc gia về Chương trình can thiệp giảm sử dụng ma túy tổng hợp

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2018, đại diện Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Điều trị nghiện chất, Trường Đại học Y Hà Nội, PGS. TS. Lê Minh Giang; ThS. BS. Nguyễn Hữu Anh, ThS. Nguyễn Thu Trang và ThS. BS. Trần Thị Linh Giang đã tham dự buổi họp nhóm chuyên gia về xây dựng Hướng dẫn Quốc gia về can thiệp giảm sử dụng Ma túy tổng hợp. Tham dự buổi họp có hơn 25 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị tới từ Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bệnh viện Tâm thần trung ương, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Lao Động Thương Binh Xã Hội, và đại diện Cục Quản lý lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khoẻ tâm thần (SAMHSA).

Cục Phòng chống HIV/AIDS đã trao đổi với trường Đại học Y Hà Nội và đề xuất Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật trong việc phát triển Hướng dẫn Quốc gia về can thiệp giảm sử dụng Ma túy tổng hợp. PGS. TS. Lê Minh Giang đã có bài trình bày tại cuộc họp về lộ trình phát triên nội dung cho Hướng dẫn, dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2018. Các số liệu từ mô hình thí điểm dưới sự hỗ trợ của SAMHSA sẽ là các dữ liệu quan trọng để phát triển Hướng dẫn này.