Thứ ba, 07/08/2018 | 17:57

Tham dự Hội thảo triển khai Ứng dụng ECHO

Tham dự Hội thảo triển khai Ứng dụng ECHO

Trong 3 ngày từ 10 - 12 tháng 7, đại diện VHATTC - Trường Đại học Y Hà Nội đã tham dự Hội thảo giới thiệu và Tập huấn triển khai Ứng dụng ECHO do trường Đai học New Mexico, Hoa Kỳ tổ chức, tại khách sạn Pullman, Hà Nội. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu tới từ các cơ quan, đơn vị làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung Ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Đại học Y Tế Công cộng, tổ chức HAIVN v.v... Buổi hội thảo đã cung cấp những thông tin ban đầu về Ứng dụng ECHO, các kết quả đạt được liên quan tới việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh. Qua đó, ứng dụng ECHO là một hình thức nâng cao năng lực trực tuyến thông qua các buổi thảo luận ca bệnh, các bài giảng chuyên ngành bằng hệ thống video trực tuyến giữa các Trường Đại học Y Khoa, cơ sở Y tế chuyên khoa với các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. 

Hội thảo cũng cung cấp các công cụ để hỗ trợ các bên tham dự triển khai tại cơ quan, giúp kết nối để tạo thành một mạng lưới chia sẻ kiến thức chuyên ngành trực tuyến trên thế giới tới các cơ sở chăm sóc y tế nói chung tại Việt Nam. Dự kiến, VHATTC - HMU sẽ đưa Ứng dụng ECHO vào việc hỗ trợ nâng cao kiến thức nói chung và hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động can thiệp nói riêng về điều trị rối loạn sử dụng chất trong thời gian tới.