Thứ sáu, 17/08/2018 | 18:36

Buổi ECHO trực tuyến chủ đề "Trao đổi vấn đề lâm sàng trong nâng cao động lực và bài giảng về Quản lý hành vi tích cực"

Buổi ECHO trực tuyến chủ đề

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực cho cán bộ đang làm công tác điều trị nghiện chất triển khai can thiệp cho bệnh nhân sử dụng Ma túy tổng hợp, ngày 17/08, Trung tâm Chuyển giao công nghệ Điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC), trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức buổi ECHO trực tuyến với chủ đề: "Trao đổi vấn đề lâm sàng trong nâng cao động lực và bài giảng về Quản lý hành vi tích cực". Buổi ECHO này nằm trong Chuỗi bài ECHO trực tuyến về Triển khai Can thiệp ATS, được tổ chức song song với hoạt động can thiệp ATS tại cơ sở trong tháng 8, và tháng 9.

Buổi giảng đã thu hút sự tham gia của các bác sĩ, cán bộ công tác xã hội, điều dưỡng, tư vấn viên tới từ cơ sở điều trị Methadone Nam Từ Liêm, cơ sở điều trị Methadone Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cơ sở điều trị methadone Đống Đa và Trường đào tạo bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Lao động.

Chuỗi bài ECHO sẽ cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức quan trọng thông qua bài giảng theo các chủ đề tương ứng với các mô hình can thiệp ATS. Chuỗi bài dự định sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và cập nhật cho các cán bộ, đặc biệt là những người chưa có điều kiện tham gia các khóa đào tạo trực tiếp.

Một số hình ảnh tại buổi ECHO