Thứ tư, 05/09/2018 | 16:20

Triển khai hoạt động thu thập số liệu MethQual cho các cơ sở

Triển khai hoạt động thu thập số liệu MethQual cho các cơ sở

Trong tuần cuối cùng của tháng 8, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị Nghiện chất và HIV, Trường Đại học Y Hà Nội (VHATTC) đã làm việc với một số Phòng khám, cơ sở điều trị Methadone để thảo luận các giải pháp cho việc nhập dữ liệu điều trị Methadone trong nhiều năm tại các phòng khám này. Trung tâm đã gửi các cán bộ là các thực tập sinh đến làm việc với từng cơ sở để nhập dữ liệu tại một số phòng khám dựa trên hệ thống phần mềm của Cục Phòng Chống HIV/AIDS.

Tập dữ liệu này sẽ được sử dụng để phân tích việc điều trị  và chất lượng điều trị Methadone tại các phòng khám. Trong chuyến hỗ trợ kỹ thuật của PGS.TS. BS Gavin  Bart (Đại học Minesota, Hoa Kỳ) đến Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội cũng sẽ thảo luận về kết quả phân tích và tìm ra phương pháp cải thiện chất lượng điều trị tại các phòng khám. Thông tin chi tiết hơn sẽ được xây dựng trong báo cáo tháng 9 của Trung tâm.