Thứ hai, 01/10/2018 | 10:13

Can thiệp ATS trong tháng 9 tại các cơ sở

Can thiệp ATS trong tháng 9 tại các cơ sở

Trong tháng 9, tại các cơ sở, VHATTC - HMU tiếp tục triển khai các hoạt động can thiệp trong chương trình ATS.

Quản lý hành vi tích cực tiếp tục được thực hiện trong hai tuần đầu tiên và và hoạt động gửi tin nhắn can thiệp tới bệnh nhân được thực hiện trong hai tuần cuối tháng 9. 40 bệnh nhân đã tham gia và trả lời sẵn sàng phản hồi với các tin nhắn can thiệp. Chương trình can thiệp cũng đã tiếp tục các thảo luận nhóm Matrix cho nhóm bệnh nhân nguy cơ cao tại cơ sở điều trị Methadone Nam Từ Liêm. Trong buổi thảo luận nhóm, bệnh nhân tham dự đều nhận thấy đây là chương trình đầu tiên giúp bệnh nhân có cơ hội được trò chuyện và chia sẻ lẫn nhau, và đem lại  hiệu quả cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại của họ. Hoạt động sàng lọc và điều trị về sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân cũng đã được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tâm thần định kỳ tới thăm khám tại cơ sở điều trị Nam Từ Liêm. Hầu hết bệnh nhân nhận thấy họ dễ đi vào giấc ngủ hơn, giảm stress và cảm thấy vui vẻ hơn sau khi tiếp nhận điều trị.  Bên cạnh đó, VHATTC - HMU cũng đã triển khai hoạt động sàng lọc sử dụng công cụ ASSIST tại cơ sở VNPUD cho nhóm 100 bệnh nhân tiêm chích ma túy tại cộng đồng, những người chưa tham gia vào chương trình điều trị Methadone. 

Một số hình ảnh hoạt động:

Hoạt động thảo luận nhóm Matrix cho nhóm bệnh nhân nguy cơ cao tại cơ sở Nam Từ Liêm

Hoạt động sàng lọc và điều trị về Sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân

Hoạt động sàng lọc sử dụng công cụ ASSIST tại cơ sở VNPUD